FANDOM


The Sims 2 FreeTime Icon
Aleksander Uniazmarły Sim występujący w Dolinie Niezbędnej w The Sims 2: Czas Wolny. Był ojcem Nataszy Unii, mężem Katarzyny Unii oraz synem Jadwigi i Michała Unii. Zmarł jako emeryt, kiedy jego córka Natasza była jeszcze dzieckiem.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.