FANDOM


TS3WA Icon

André LefebvreSim zamieszkujący Champs Les Sims wraz ze swoją rodziną. Ma 6 punktów umiejętności wyrabiania nektaru i 4 malowania.