FANDOM


TS3ITF Icon

Barrus Tyree – jest Simem mieszkającym w Oasis Landing z The Sims 3: Skok w przyszłość.

Barrus tak jak każdy mieszkaniec Oasis Landing posiada ukrytą cechę Sim z przyszłości oraz umiejętność technologii zaawansowanej na dziesiątym poziomie. Posiada również cztery punkty umiejętności gry na laserowym rytmofonie.