FANDOM


TS3Shop Icon

Benjamin Larson – jest Simem NPC, który mieszka w Hidden Springs z The Sims 3 Store. Jest donosicielem gazet.