FANDOM


The Sims Icon The Sims 2 Icon TS3 Icon TSLS Icon TSPS Icon TSCS Icon TS4 EraIcon

Bezrobotny(a)Sim lub Simka, którzy nie podjęli żadnej kariery zawodowej.

Opis

Zazwyczaj bezrobotnymi stają się Simowie, którzy posiadają cechę Leniwy lub Nieangażujący się (The Sims 4), lub w przypadku The Sims 3 Unika zobowiązań. Sim może również stać się bezrobotnym, gdy zostanie zwolniony z pracy z powodu braku postępów, spóźniania czy też złej opinii. W The Sims 2 może być to spowodowane okazją pojawiającą się w czasie wykonywania pracy.

Jak uzyskać pracę

Simowie do szukania pracy używają gazety lub komputera. Gdy już znajdą zawód, muszą pracować tak, by ich postępy były wysokie. Powinni dbać o umiejętności potrzebne do pracy, utrzymywać dobre relacje ze współpracownikami i szefem, mieć dobry nastrój oraz wykonywać czynności typowe dla określonego zawodu. Dla bardzo leniwych Simów, którzy postanowią znaleźć zatrudnienie, najbardziej odpowiednią formą będzie praca dorywcza (w przypadku The Sims 3). W pracy dorywczej Sim nie potrzebuje żadnych umiejętności, musi tylko dbać o dobry nastrój.

Skutki bycia bezrobotnym Simem

Bezrobocie to pewne rozwiązanie dla leniwych Simów oraz tych, którzy unikają zobowiązań. Lecz trzeba się liczyć z tym, że brak pracy to również brak pieniędzy.

Nastolatkowie

W każdej części, w której występują nastolatkowie, mają oni możliwość podjęcia pracy. Praca zazwyczaj odbywa się po godzinach szkolnych i trwa krócej od normalnej. Często praca odbywa się również w dni wolne. W trzeciej i czwartej części występuje jako praca dorywcza. W drugiej części praca dla nastolatków jest edytowaną trzystopniową karierą dla dorosłych.