FANDOM


The Sims 2 Icon

Edwin E. Gromnicazmarły Sim pochowany na przydomowym cmentarzu Oliwki Widmo. Ma brata Teodora L. Gromnicę, również zmarłego i również pochowanego na cmentarzu Oliwki. Edwin E. Gromnica był pierwszym narzeczonym Oliwki, jednak porzucił ją przed ołtarzem, po czym śmiertelnie poraził go prąd. Zginął jako dorosły. Ma on zielone okulary i brązowe włosy.

Simologia

Osobowość
Rak - Big
Niechlujny 06 Schludny
Nieśmiały 03 Otwarty
Leniwy 06 Aktywny
Poważny 04 Lekkoduch
Zrzędliwy 06 Uprzejmy

Ikona Zainteresowanie Poziom
Politics interestPolityka09
Money interestPieniądze04
Environment interestŚrodowisko01
Crime interestPrzestępczość08
Entertainment interestRozrywka05
Culture interestKultura03
Food interestJedzenie06
Health interestZdrowie02
Fashion interestModa07
Sports interestSport03
Paranormal interestOkultyzm09
Travel interestPodróże01
Work interestPraca06
Weather interestPogoda06
Animals interestZwierzęta00
School interestSzkoła04
Toys interestZabawki04
Sci-Fi interestFantastyka naukowa00