FANDOM


TS3Shop Icon

Evelyn Kwon – jest Simką NPC, która mieszka w Hidden Springs z The Sims 3 Store. Jest roznosicielką gazet.