FANDOM


TS3ITF Icon

Franklin O'Brian – miastowy Sim zamieszkujący Oasis Landing. Poza swoją siostrą Cassandrą nikogo nie zna. Może stać się grywalny poprzez wyjście za niego za mąż bądź prośbę o wprowadzenie się.

Jak wszyscy mieszkańcy Oasis Landing posiada ukrytą cechę Sim z przyszłości. Mistrzowsko rozwinął umiejętność technologii zaawansowanej, a grę na laserowym rytmofonie na poziom czwarty.