FANDOM


TS3 Icon

Gage Briodymiastowy Sim zamieszkujący Sunset Valley w trzeciej części gry. Jeśli chcemy nim grać, musimy poprosić go o wprowadzenie się lub wyjść za niego za mąż. Na początku gry nie posiada żadnych umiejętności i nikogo nie zna.

Ciekawostki