FANDOM


TS3 Icon

Ian Bowlermiastowy Sim, który mieszka w Sunset Valley w The Sims 3. Jeśli chcemy nim grać, musimy wyjść za niego za mąż lub poprosić go o wprowadzenie się.