FANDOM


TS3ITF Icon

Jason Xu – miastowy Sim mieszkający w Oasis Landing. Może stać się grywalny poprzez wyjście za niego za mąż bądź poproszenie o wprowadzenie się.

Jak każdy Sim z Oasis Landing posiada ukrytą cechę Sim z przyszłości. Ma mistrzowsko rozwiniętą umiejętność Technologia zaawansowana oraz Laserowy Rytmofon na poziomie czwartym. Na początku gry nikogo nie zna.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.