FANDOM


Real-world

Jeff Braun – amerykański producent gier komputerowych i współzałożyciel firmy Maxis.

Braun zajmował się głównie komputerami typu Amiga zanim poznał Willa Wrighta w 1987 roku. W tym okresie Wright miał problem ze znalezieniem wydawcy gry SimCity. Braun planował już wtedy wydanie innej gry i gdy pojawił się pomysł wypuszczenia również SimCity stwierdził, że to może być idealny moment na założenie własnej firmy komputerowej. Tak zrodziło się Maxis.

Wright pracował wtedy w firmie Brøderbund, która szybko uświadomiła sobie potencjał gry SimCity i podpisała kontrakt z Braunem na dystrybucję produktu. Udało mu się również podpisać umowę dystrybucyjną na drugą grę, którą chciał wydać.

Przez pierwsze pięć lat Maxis ściśle współpracował z firmą Brøderbund zanim Braun nie wprowadził akcji Maxis do obrotu giełdowego, co nastąpiło w roku 1995. Kilka nieudanych inwestycji spowodowało, że Maxis po pewnym czasie został sprzedany firmie Electronic Arts w roku 1997 za 120 mln dolarów. Braun stał się wtedy największym udziałowcem akcji EA.

Od roku 1997 Braun wciąż dokonuje inwestycji głównie w firmy komputerowe na terenie Stanów Zjednoczonych i Izraela.