FANDOM


TS3Shop Icon

Jonathan Keith – jest Simem NPC, który mieszka w Hidden Springs z The Sims 3 Store. Jest policjantem.