FANDOM


TS3A Icon

Lenny Smith-Jonesdorosły Sim zamieszkujący Twinbrook razem z byłą żoną, córką i nienarodzonym wnukiem. Pracuje jako roznosiciel kawy. Ma jeden punkt umiejętności w charyzmie i logice.