FANDOM


TS3ITF Icon
Trait Chip HandiBot
MajsterBot – jedna z dwudziestu jeden cech Plumbotów, dająca korzyści takie jak maksymalny poziom umiejętności Majsterkowanie - przekłada się to na sprawne naprawianie urządzeń domowych. Aby stworzyć chip cechy wymagane są: mały procesor, dowolny nanit, drugi poziom umiejętności budowa botów.