FANDOM


Bohaterowie niezależni
Dużo postaci NPC

Przykładowi NPC

The Sims Icon The Sims 2 Icon TS3 Icon TS4 EraIcon 60px-TSM Icon TSLS Icon TSPS Icon TSCS Icon The Sims Online Logo

NPC (Non-Playable Characters; Bohaterowie Niezależni) – Simowie występujący w każdej części gry, są niegrywalni.

Można wyróżnić trzy typy NPC:

Gdy nasz Sim pobierze się z np. strażakiem, przy przeniesieniu z jednego do drugiego domu, strażak będzie musiał zamieszkać w domu naszego Sima, a w nazwie jego rodziny, będzie wpisane NPChouse. Nie będzie miał wybranej żadnej parceli, z czego można wywnioskować, że NPC nigdzie nie mieszka. [TS3]

Ciekawostki

  • Można zauważyć, że dzieci i nastolatki przyprowadzają czasami koleżanki i kolegów ze szkoły.
  • Z NPC przywiezionymi z pracy i szkoły można się później kontaktować, zapraszać do domu, ożenić, a nawet mieć dziecko.[TS2]
  • Czasami Simowie stworzeni przez gracza podchodzą pod dom nowych sąsiadów by ich powitać, są wtedy niegrywalni.[TS2]
  • Jeden NPC (Terapeuta) jest tylko zjawą (dowodem na to jest to, że widzi go tylko Sim którego on odwiedza).[TS2]
  • Jeżeli twój Sim pojedzie na parcelę publiczną sam, jest mała możliwość, że spotka tam współlokatora lub członka rodziny, który dopóki nie wrócimy do domu jest NPC.[TS2][TS1]
  • W The Sims 2: Podróże i The Sims 4: Ucieczka w Plener można pojechać z Simem NPC na wakacje, ale nie będzie można nim kierować.
  • Czasami NPC podchodzą pod niezamieszkany dom i znikają (nie teleportują się) przed drzwiami.[TS3]
  • W The Sims Online zamiast NPC były boty, które chodziły po czatach i sprawdzały, czy gracze dobrze się zachowują.[TSO]
  • Jednym z NPC występujących w The Sims Historie z Życia Wzięte jest Orangutan.[ZBW]

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.