FANDOM


Create a Sim The Sims 2 Icon TS3 Icon

Najlepszy przyjaciel na zawsze – stopień relacji w grach The Sims 2 i The Sims 3. Dotyczy relacji między międzysimowych, a także między simami, a zwierzętami.

Co zrobić, aby stać się najlepszymi przyjaciółmi na zawsze?

The Sims 2

Sim musi być w stopniu relacji najlepszy przyjaciel z innym Simem. Po około tygodniu (należy pamiętać, aby w tym czasie utrzymywać kontakt z tym Simem) stopień relacji powinien zmienić się automatycznie.

Taka relacja jednak pojawia się dopiero w dodatku The Sims 2: Czas wolny lub The Sims 2: Osiedlowe życie.

The Sims 3

Simowie

Tak jak w drugiej części gry Sim musi być najlepszym przyjacielem z innym Simem. Należy bardzo często podejmować z nim interakcje i widywać się z nim codziennie (najlepiej jest, aby ze sobą mieszkali). Po pewnym czasie pojawi się dostępna interakcja "Zaproponuj zostanie najlepszymi przyjaciółmi na zawsze". Po użyciu tej interakcji Simowie stają się najlepszymi przyjaciółmi na zawsze.

Zwierzęta

Sim musi często bawić się ze swoim zwierzakiem i poświęcać mu dużo czasu, dopóki pasek relacji nie dojdzie do końca. Wtedy pojawi się komunikat, że Sim i zwierzę stali się najlepszymi przyjaciółmi na zawsze. Można też zrobić to o wiele szybciej, wpisując kod TestingCheatsEnabled true, a następnie przeciągając wskaźnik związku do końca.

Ciekawostki

  • W The Sims 2 ikonka tego stopnia relacji to dwie uśmiechnięte buźki w kolorze złotym, natomiast w The Sims 3 ikonka wygląda bardzo podobnie jak obrazek najlepszego przyjaciela, jednak zamiast białych iskierek jest wielki biały rozbłysk za dwiema postaciami.
  • W The Sims 2 najlepsi przyjaciele na zawsze mogą opowiadać sobie hermetyczne dowcipy.
  • W The Sims 3 jeśli Sim jest w związku, jego najlepszy przyjaciel na zawsze może poprosić go o zerwanie z tym Simem, pomimo że nie łączy ich żaden romans.
  • Gdy staniemy się przyjaciółmi na zawsze w The Sims 3, włącza się wesoła muzyka.