FANDOM


TS3A Icon

Newton Bakernastoletni Sim mieszkający razem z matką i bratem w Twinbrook. Jest wrogiem starszego brata, prawdopodobnie z powodu pełnienia przez niego roli głowy rodziny. Prócz swoich krewnych Newton zna tylko państwa Whelohffów.

Newton uczy się w szkole średniej, nie podjął pracy dorywczej. Nie rozwinął dotychczas żadnej umiejętności. W wyposażeniu nosi pracę domową i książkę. Co ciekawe, w jego biografii nazwano go Edkiem.

Ciekawostki

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.