FANDOM


The Sims 2 Seasons Icon

Osiłek Serwacyzmarły Sim występujący w The Sims 2: Cztery pory roku. Za życia był mężem Morwy Serwacy oraz ojcem Frani Szpadel. Nie wiele o nim wiemy, gdyż zmarł przed rozpoczęciem gry, a wspomniany został jedynie w drzewie genealogicznym rodziny.