FANDOM


Pragnienia
Pragnienia

Panel pragnień w The Sims 3.

Create a Sim The Sims 2 Icon TS3 Icon

Pragnienia – przeciwieństwo obaw, występuje w The Sims 2 i The Sims 3. Po spełnieniu pragnienia dostaje się punkty aspiracji[TS2] i, za niektóre, punkty reputacji[TS2NŻ], bądź punkty szczęścia życiowego [TS3]. Aby spełnić pragnienie trzeba wykonać polecenie które pojawi się po naciśnięciu na pragnienie.

Pragnienia zmieniają się co pewien okres czasu i po ich spełnieniu. Aby uchronić wybrane pragnienie przed zmianą po określonym czasie można je zablokować poprzez kliknięcie lewym[TS3] lub prawym[TS2] przyciskiem myszy. W The Sims 3 zablokować można zawsze 4 pragnienia. W The Sims 2 na początku gry można zablokować jedno, jednak liczbę tę można zwiększyć poprzez pójście na studia[TS2NS], czy nagrody po podróży[TS2P].

W The Sims 4 pragnienia zostają zastąpione przez kaprysy, które pełnią podobną funkcję w rozgrywce.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.