FANDOM


Ramid Russouezmarły Sim, pochowany na cmentarzu w Riverview. Zmarł poprzez porażenie prądem. Przed śmiercią wypełnił swoje pragnienie życiowe.