FANDOM


Create a Sim The Sims 2 University Icon The Sims 2 Apartment Life Icon TS3 Icon

Reputacja – opinia danego Sima, którą wydaje o nim najbliższe otoczenie.

The Sims 2

W drugiej części gry pojawiają się dwa rodzaje reputacji.

The Sims 2: Na studiach

Pierwszy typ reputacji pojawia się w dodatku The Sims 2: Na studiach. Jest ona pozyskiwana poprzez zdobywanie nowych przyjaciół oraz spełnianie pragnień, które dają punkty reputacji. Gdy Sim ma wysoki wskaźnik punktów reputacji, może nakłaniać innych do wykonywania różnych interakcji, np. do rozpoczęcia pogawędki lub posprzątania domu. Może również wpływać na relacje między poszczególnymi Simami, zmuszając ich do walki lub romansowania. Przy wydawaniu poleceń należy wziąć pod uwagę, iż wybrane przez nas osoby nie zawsze będą w stanie je wykonać, np. z powodu zablokowanego przejścia. Wówczas bezpowrotnie stracimy punkty reputacji, a Sim nie zrobi tego, o co go poprosiliśmy.

Poziom Punkty reputacji Potrzebni przyjaciele
Żałosny podszeptywacz 2000 punktów 0
Pospolity lizus 4000 punktów 1
Elokwentny manipulator 6000 punktów 3
Wpływowy negocjator 8000 punktów 6
Mistrz manipulacji 10000 punktów 12

The Sims 2: Osiedlowe Życie

W Osiedlowym Życiu reputacja jest oceniania na podstawie interakcji wykonywanych z innymi Simami w miejscu publicznym. Jej panel znajduje się w zakładce Simologia: możemy znaleźć tam pasek w skali od -100 do 100 (każdy zaznaczony na wskaźniku odcinek to 20 punktów). Przekroczenie progu danego odcinka oznacza uzyskanie określonego poziomu reputacji. Każdy Sim (z wyjątkiem niektórych mieszkańców Zatoki Pokrzyku) zaczyna od reputacji "Przeciętniak".

Aby poprawić swoją reputację, należy dokonywać przyjacielskich interakcji. Na jej pogorszenie wpływają wrogie działania skierowane przeciwko innym Simom. Ponadto każdy poziom reputacji (w zależności od liczby punktów) przynosi nam określone korzyści lub szkody.

Poziom Punkty reputacji Efekt
Oślizgły oszust -80 Wzrost szansy na odrzucenie interakcji romantycznej
Cuchnący chuligan -60 Spadek oceny pracy o -10
Paskudny przegraniec -50 Negatywne gesty w stosunku do Sima, częstsze narzekania sąsiadów z apartamentu
-40 Negatywna reakcja osób znajdujących się w pobliżu Sima
Durny delikwent -30 Spadek liczby współlokatorów możliwych do przyjęcia
-20 Wzrost szansy na odrzucenie przyjacielskiej interakcji, wskaźnik dzienny o wartości -15 dla nowo poznanego Sima
Przeciętniak od -19 do 19 Brak efektu
Zachęcająca znajomość 20 Wzrost szansy na przyjęcie przyjacielskiej interakcji, wskaźnik dzienny o wartości 15 dla nowo poznanego Sima
30 Wzrost szansy na brylowanie towarzyskie o 10%
Renomowany rezydent 40 Pozytywne reakcje osób znajdujących się w pobliżu Sima
50 Wzrost wyniku za przyjęcie, randkę lub wspólne wyjście o 15 punktów, pozytywne gesty w stosunku do Sima
Dystyngowany dobrodziej 60 Wzrost oceny pracy o +10
Prominentna persona 80 Wzrost szansy na przyjęcie interakcji romantycznych

The Sims 3

Reputacja dochodzi w trzeciej części gry wraz z jedną z aktualizacji, zaś wcześniej dostępna jest w dodatku The Sims 3: Pokolenia. Jedynym sposobem na pozbycie się danej reputacji jest zakupienie nagrody szczęścia życiowego "Czysta karta".

Czynniki decydujące o romantycznej reputacji Sima to: liczba romantycznych związków w ciągu życia Sima, liczba zdrad Sima na swoich partnerach oraz najdłuższy romans Sima. Można mieć następujące reputacje:

 • Brak (ang. None) - Sim nie jest aktualnie w żadnym związku.
Opcje monogamiczne
 • Wierny / Wierna (ang. Faithful) - Sim przez całe swoje życie był w tylko jednym związku, który trwał 12 dni lub dłużej.
 • Wieczyście wierny / Wieczyście wierna (ang. Eternally Faithful) – Sim przez całe swoje życie był w tylko jednym związku, który trwał 20 dni lub dłużej.
 • Bada możliwości (ang. Exploring their Options) - Sim był w 3 lub więcej związkach przez całe życie, żaden w tym samym czasie.
 • Gracz (ang. Player) - Sim był w 9 lub więcej związkach przez całe życie, żaden w tym samym czasie.
 • Donżuan (ang. Don Juan) (mężczyźni) - Sim był w 15 lub więcej związkach przez całe życie, żaden w tym samym czasie.
 • Pożeraczka mężczyzn (ang. Man Eater) (kobiety) - Simka była w 15 lub więcej związkach przez całe życie, żaden w tym samym czasie.
 • Wieczny romantyk - Sim miał co najmniej 10 byłych partnerów, których nie zdradzał.
Opcje poligamiczne
 • Nieprzyzwoity / Nieprzyzwoita (ang. Naughty) - Sim jest w 2 lub więcej związkach jednocześnie i nie został przyłapany przez partnerów.
 • Manipulator (ang. Manipulator) - Sim jest w 4 lub więcej związkach jednocześnie i nie został przyłapany przez partnerów.
 • Casanova (ang. Casanova) (mężczyźni) - Sim jest w 7 lub więcej związkach jednocześnie i nie został przyłapany przez partnerów.
 • Femme fatale (ang. Natasha) (kobiety) - Simka jest w 7 lub więcej związkach jednocześnie i nie została przyłapany przez partnerów.
Zdrady
 • Oszust (ang. Cheater) - Sim ma na koncie jedną lub więcej zdrad.
 • Łajdak (ang. Dirtbag) - Sim ma na koncie 4 lub więcej zdrad.
 • Krętacz (ang. Slimeball) - Sim ma na koncie 10 lub więcej zdrad.