FANDOM


TS3Shop Icon

Rodzina Delaneyrodzina występująca w Dolinie Smoków. Mieszka przy ulicy Szosa Dagdy 92. Ich dom nazywa się Słoneczny Dom. Jest rodziną z typowych średnich klas w mieście. W skład rodziny wchodzą Emma Delaney i jej ojciec Dorren Delaney.