FANDOM


TS3Shop Icon

Rodzina Delaneyrodzina występująca w Dolinie Smoków. Mieszka przy ulicy Szosa Dagdy 92. Ich dom nazywa się Słoneczny Dom. Jest rodziną z typowych średnich klas w mieście. W skład rodziny wchodzą Emma Delaney i jej ojciec Dorren Delaney.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.