FANDOM


TS3Shop Icon

Rodzina Laurodzina pojawiająca się w trzeciej części gry. Jej członkowie zamieszkują Północną Grotę, która jest otoczeniem możliwym do zakupienia w The Sims 3 Store. W skład rodziny wchodzą trojaczki Mai, Annie i Lucy Lau.

Siostry prawdopodobnie pracowały kiedyś w karierze naukowej, co wynika z ich biografii. Dopiero później po jednym z eksperymentów, przez który stały się wysportowane, podjęły kariery, w których mogły wykorzystywać swoją sprawność fizyczną.

Członkowie

Ciekawostki

  • Pomimo, że biografia sióstr twierdzi iż są one trojaczkami, ich wiek wcale się nie zgadza. Podczas gdy Mai zostało 13 dni do zmiany grupy wiekowej, Annie pozostało 18, a Lucy 19. Jest to prawdopodobnie błąd popełniony przez twórców gry.