FANDOM


The Sims 2 Apartment Life Icon

Rodzina Pojemnik – jedna z wielu gotowych rodzin w Zatoce Pokrzyku. Bernardyn Pojemnik to emerytowany bokser, który jest starym kawalerem. Miał wiele kochanek, lecz nigdy się nie ożenił. Jest on spokrewniony z rodziną Łysoń.