FANDOM


TS3Shop Icon

Samuel GalaminSim zamieszkujący Dolinę Smoków. Jest pokojówką. Na początku gry nie zna nikogo, nie ma żadnych cech ani umiejętności. Jego pragnienie życiowe jest losowe.