FANDOM


252px-SimLifeCover
Sim Life: The Genetic Playground – gra komputerowa wyprodukowana przez Maxis w 1992 roku. Gra jest symulacją ekosystemu; gracze mogą genetycznie modyfikować rośliny i zwierzęta zamieszkujące wirtualny świat. Celem gry jest eksperymentowanie i stworzenie stabilnego ekosystemu.

Opis

Producenci gry SimLife nazywają ją "genetycznym placem zabaw". Umożliwia ona graczowi poznawanie interakcji pomiędzy różnymi formami życia oraz środowiskami. Gracze mogą manipulować genetyką zarówno roślin jak i zwierząt aby przekonać się czy te gatunki mogłyby przetrwać w różniących się od siebie środowiskach. Gracze mogą również stworzyć nowe światy z panującym tam zupełnie odmiennym klimatem, aby zaobserwować jak stworzone przez nich gatunki radzą sobie w takich warunkach.

Simlife
Gra SimLife daje graczom możliwość:
  • Tworzenia i modyfikowania różnych światów
  • Tworzenia i modyfikowania roślin oraz zwierząt na poziomie genetyki
  • Projektowania ekosystemów i różnych środowisk
  • Obserwacji rozwoju zastosowanych przez nich zmian genetycznych
  • Symulowania i kontrolowania ewolucji
  • Eksperymentowania z wszechświatem

Dostępne zwierzęta

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.