FANDOM


TS4 EraIcon
Aspiracja Sim renesansu
Sim renesansu – jest to jedna z aspiracji w The Sims 4. Jest jedną z aspiracji z kategorii wiedza.

Etapy

Pilny Uczeń

  • Przeczytaj do końca 3 książki,
  • Osiągnij 3 poziom [logika/logiki].

Prawie Złota Rączka

  • Osiągnij wiek dorosły,
  • Osiągnij 4 poziom czterech umiejętności,
  • Osiągnij 3 poziom dowolnej kariery.

Omnibus

  • Osiągnij 5 poziom pięciu umiejętności,
  • Osiągnij 3 poziom dwóch karier.

Sim Renesansu

  • Osiągnij 8 poziom sześciu umiejętności,
  • Osiągnij 3 poziom w trzech karierach.

Nagroda

Nagrodą za wypełnienie tej aspiracji jest cechaCecha Profesorki TS4Profesorski

Profesorscy Simowie mogą pisać przydatne podręczniki na temat dowolnej umiejętności, którą dobrze opanowali.