FANDOM


Simhenge
Screenshot-31

Simhenge w Sunset Valley

The Sims 2 Icon TS3 Icon

Simhenge – krąg kamienny, znajdujący się w Sunset Valley, Riverview i Champs Les Sims. W jego pobliżu można znaleźć wiele cennych owadów, kamieni i różnych zwierząt, a we Francji pod tym obiektem znajduje się grobowiec. Występuje też w The Sims 2 (jako dekoracja otoczenia). Na kamieniach są dziwne znaki w Simlish. Nazwa Simhenge pochodzi od nazwy Stonehenge, prawdziwego kamiennego kręgu, który znajduje się w Anglii.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.