FANDOM


TS3 Icon

Skip JaveedSim NPC występujący w The Sims 3. Razem z Corą Francisco roznosi gazety w Sunset Valley. Staje się grywalny, gdy poprosimy go o wprowadzenie się.

Jego nazwisko, Javeed, w języku perskim oznacza "wieczny".