FANDOM


TS3ITF Icon

Stella Lunamiastowa Simka mieszkająca w Oasis Landing z The Sims 3: Skok w Przyszłość.

Jak każdy mieszkaniec Oasis Landing Stella ma ukrytą cechę Sim z przyszłości oraz umiejętność Technologia zaawansowana na poziomie dziesiątym. Posiada również umiejętność Laserowy Rytmofon na poziomie czwartym.