FANDOM


TS3 Icon

Aktualizacja 2 - Druga aktualizacja do The Sims 3, została wydana 5 sierpnia 2009 roku.[1]

Pełna lista zmian

 • Po otrzymaniu awansu w pracy na nocnej zmianie Sim otrzyma dzień wolny tylko wtedy, jeśli następna zmiana zaczyna się w ciągu 8 godzin.
 • Eksportowany i opublikowany Sim z 10 poziomem ogrodnictwa prawidłowo zachowa swoje umiejętności specjalne.
 • Poprawki do rozwoju historii. Samotni rodzice nie mogą mieć dzieci. Rodziny stworzone lub kontrolowane przez gracza są teraz „chronione” i nie będą usuwane wskutek rozwoju historii. Uwaga: rozwój historii nie będzie usuwał Simów poprzednio kontrolowanych przez gracza. Użytkownicy, którzy przejmą kontrolę nad zbyt wielką liczbą Simów w jednej grze mogą doświadczać problemów z wydajnością, spowodowanych przeludnieniem.
 • Przełączanie między kilkoma zapisanymi ubraniami tego samego rodzaju nie będzie powodowało usuwania zapisanych strojów.
 • Podczas przybliżania widoku lilii wodnych poziom szczegółów będzie zmieniał się płynniej.
 • Skróty klawiszowe pozycji kamery obecnie prawidłowo zapamiętują piętra.
 • Niektóre sytuacje obecnie prawidłowo zatrzymują interakcje towarzyskie i uniemożliwiają zapraszanie do nich innych Simów.
 • Poprawiono sposób wyboru przynęt dla wędkarzy.
 • Simowie nie będą automatycznie wychodzili z wanny przed otrzymaniem nastrójnika „Kąpiel relaksacyjna”.
 • Simowie nie mogą prowadzić wywiadu z niezależnymi duchami.
 • Usunięto błąd powodujący, że czasami słyszalny był odległy dźwięk, gdy gra skupiała się na Simie wewnątrz własnego domu.
 • Zmiana pracy nie wypełnia pragnienia „Spotkać się ze wszystkimi współpracownikami”.
 • Kontrolowane przez gracza nastolatki i dzieci w formie duchów mogą teraz chodzić do szkoły.
 • Własne obrazy można umieszczać nad obiektami opartymi o ścianę, o ile jest dość miejsca na ścianie.
 • Interakcja „Zawołaj” jest obecnie dostępna dla siedzących Simów.
 • Zmniejszono u schludnych Simów chęć wygaszania palenisk.
 • Sąsiedzi nie będą się zbierali, aby obserwować włamywacza, który jeszcze niczego nie ukradł.
 • Parcela publiczna „Zagajnik Jarzębinowy” jest obecnie poprawnie oznaczona jako park.
 • Okazja „Omniroślina” pojawia się z większym prawdopodobieństwem.
 • Wypełnianie pragnień o namalowaniu cennego obrazu jest łatwiejsze.
 • Suma przeczytanych książek w dzienniku umiejętności pisarskich obecnie wyraża liczbę ukończonych książek, zamiast zaczętych.
 • Simowie nie będą próbowali używać laptopów, gdy są niepożądanymi gośćmi.
 • Pragnienie „Zaprzyjaźnić się ze wszystkimi współpracownikami” nie będzie wypełniane przez zmianę pracy na pracę bez współpracowników.
 • Usunięto błąd powodujący wyświetlanie Sima w niewłaściwym ubraniu, na ikonie programu startu gry.
 • Płody rolne na gotowych do zbioru roślinach nie będą przepadały podczas importu/eksportu.
 • Okazja poprawienia umiejętności sportowych nie będzie się pojawiała, gdy umiejętności sportowe są maksymalne.
 • Interakcja „Graj w piłkarzyki” spełnia pragnienie „Zagraj z Simem”.
 • Simowie będą otrzymywali nastrójnik „Być świadkiem rozwodu”, jeśli widzieli rozpad małżeństwa innych Simów.
 • Publikowane stawy z wyposażeniem będą prawidłowo zachowywane.
 • Simowie nie będą mieli problemów z przejściem trasy z czterema lub więcej ciągami schodów.
 • Gracz może obecnie wypełnić pragnienie „Ulepszyć zestaw ‘Audio Mini’ firmy Audio LoFi”.
 • Usunięto błąd powodujący zawieszanie się gry, które następowało po umieszczeniu parceli w trybie „kamerzysty”.
 • Usunięto rzadki błąd powodujący zacinanie się Simów podczas interakcji towarzyskich.
 • Autonomiczne decyzje niekontrolowanych przez gracza Simów będą podejmowane szybciej dla Simów widzianych na ekranie i w pobliżu (sąsiedzi nie będą długo stali przed swoimi domami lub pozostawali bez ruchu na parcelach publicznych).
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował znikanie portretu postaci niezależnej podczas wesela prywatnego.
 • Nie będzie się pojawiało pragnienie „Stań się wrogiem Sima Dziecko”.
 • Pragnienie „Porzucić pracę” zostanie spełnione, gdy Sim dostanie nową pracę i jest zmuszony porzucić poprzednią.
 • Nie można usuwać schodów, które są właśnie używane.
 • Usunięto błąd umożliwiający małym dzieciom uciekanie z parceli i swobodne wędrowanie poza nią.
 • Usunięto rzadki błąd uniemożliwiający wyjęcie z wyposażenia dziecka pluszowego misia.
 • Pragnienie „Wyczyścić krzesełko dla dzieci” będzie poprawnie wypełniane.
 • „Gogle SimLife” nie będą duplikowane po przeprowadzce.
 • Interakcja „Najazd na przestępców” może być prawidłowo wznawiana po zapisaniu i wczytaniu, jeśli jest nadal w toku.
 • Simki nie będą dostawały pragnienia, by mąż stał się ich chłopakiem.
 • Usunięto błąd, który mógł wywołać zawieszenie się gry po odłączeniu słuchawek podczas rozgrywki.
 • Stan związków jest prawidłowo zachowywany po połączeniu nowo stworzonej rodziny z istniejącą rodziną.
 • Pragnienie „Bawić się zabawką” jest prawidłowo spełniane, gdy dziecko bawi się pluszowym misiem.
 • Usunięto błąd, który występował podczas usuwania projektu ubrania, jakie Sim ma na sobie.
 • Poprawiono ceny parceli na ekranie edycji miasta. Koszt drzew i krzewów został wzięty pod uwagę. Różne obiekty na parcelach publicznych nie wprowadzają ujemnej wartości do ceny parceli.
 • Interakcja „Bara-bara” liczy się jako interakcja romantyczna.
 • Pragnienie „Zobaczyć jak dziecko staje się geniuszem” obecnie anuluje się automatycznie, gdy jej spełnienie przestanie być możliwe.
 • Nie można wybierać zapisów nutowych z interakcji na regałach. Uniemożliwia to sytuację, w której Simowie nie mogą nauczyć się wybranych piosenek.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował zacinanie się w laboratorium naukowym ożywionego ducha po podzieleniu parceli.
 • Pragnienie „Zjeść coś w parku” obecnie jest prawidłowo spełniane.
 • Rodzice nie będą dostawali pragnienia „Ktoś bierze ślub” w odniesieniu do ich dzieci już będących w związku małżeńskim.
 • Kleptomani nie będą zwracali obiektów aktualnie używanych przez innych Simów.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował pojawianie się pustego portretu w wyposażeniu rodziny, po wyrzuceniu z niej Sima.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował pojawianie się pustego portretu w wyposażeniu rodziny, gdy kleptoman coś zwędził.
 • Opcja kart graficznych ATI „Adaptive Antialiasing” wywołuje konflikt z opcją gry „Wygładzanie krawędzi”. Ta kombinacja powoduje nieprawidłowe wyświetlanie obrazu. Dodano uwagę w pliku Przeczytaj, przestrzegającą graczy przed jednoczesnym stosowaniem obu tych funkcji.
 • Wysokiej jakości filmy średnich rozmiarów mogą być już wysyłane przez program startu gry.
 • Usunięto błąd powodujący, że pragnienie „Zerwij z Simem” nie spełniało się w prawidłowy sposób.
 • Usunięto błąd powodujący, że szybkie klikanie na cechach Sima mogło doprowadzić do zawieszenia gry.
 • Ciało małego dziecka nie będzie ulegało deformacji podczas „Oglądania telewizji” po interakcji „Ucz się mówić”.
 • Simowie mogą stosować „Czarujące spotkanie” na Simach zapraszanych na parcelę mieszkalną.
 • Zyskiwanie umiejętności ogrodniczych nie będzie kontynuowane po przerwaniu oglądania kanału o ogrodnictwie.
 • Dzieci Simów nie będą ulegały deformacji po interakcji „Obejrzyj koncert”.
 • Jedzenie określonych posiłków nie będzie miało wpływu na płeć nienarodzonego dziecka.
 • Usunięto błąd mogący powodować zawieszenie się gry po oddaleniu widoku od parceli domowej, na której rosną rośliny uprawne.
 • Wymóg dotyczący łóżka i lodówki podczas łączenia rodzin nie obowiązuje na porzucanej parceli.
 • Usunięto błąd, który mógł w niektórych momentach powodować niestabilność obiektów, gdy gra była zapisywana, a obiekty umieszczane w wyposażeniu Sima.
 • The Sims 3 obecnie prawidłowo jest skategoryzowane jako gra w Eksploratorze gier Windows Vista.
 • Wybrany obiekt w trybie kupowania lub budowy pozostaje doczepiony do kursora, gdy gracz przesuwa widok za pomocą klawiszy kierunkowych.
 • Ogrodzenia nie blokują dźwięku.
 • Teren otoczony ścianami z dachem jest obecnie prawidłowo oświetlony.
 • Kałuże będą prawidłowo dostosowały się do nierówności terenu.
 • Poprawiono problem z wyborem trasy przez Simów po wymienieniu obiektu w połowie trasy.
 • Różne poprawki gramatyczne i pisowni.
 • Usunięte zdjęcia ekranu nie będą wymieniane na liście w programie startu.
 • „Tańcz razem” oraz „Nauczaj Sima umiejętności...” nie będą pojawiały się w nieodpowiednich momentach.
 • Simowie nie bojący się wody nie będą wpadali w panikę podczas pływania.
 • Do opisu Magicznego Gnoma dodano prawidłową ikonę.
 • Zmiana koloru odkrytych krawędzi płytek podłogi.
 • Usunięto problem powodujący wyświetlanie lad na czarno po wybraniu niektórych obiektów w trybie budowy.
 • Usunięto rzadki błąd, który umożliwiał narzędziu wyburzania pozostawienie niebieskiej dziury na ziemi.
 • Opcja „Dostosuj szczegóły drzew” obecnie prawidłowo wyświetla komunikat „Wymagane ponowne uruchomienie”.
 • Okazja „Szpiegostwo kulinarne” może być wypełniona przez wybranie interakcji „Jedz na mieście” w restauracji.
 • Odświeżanie drzwi nie powoduje utraty ich statusu drzwi frontowych.
 • Dziecko, które osiąga wiek nastolatka nie będzie otrzymywało pragnienia „Rozmawiaj o nowej pracy”.
 • Interakcja „Obejrzyj” nie będzie duplikowana podczas umieszczania obiektów na postumencie „Prawie doskonałym”.
 • Można używać strzałki w górę podczas umieszczania domu z biblioteki.
 • Usunięto linię widoczną na głowach niemowląt.
 • Ryby nie będą duplikowane w lodówce podczas przeprowadzki.
 • Wszystkie wiadomości dotyczące aktualizacji programu startu są obecnie prawidłowo przetłumaczone.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował teleportowanie się Sima do nieprawidłowej lokacji, gdy gra została wczytana, a Sim się przebierał.
 • Usunięto błąd uniemożliwiający prawidłowe oświetlenie wyburzonych lokacji na poziomie mapy.
 • Simowie, którzy wbiegają na przeszkody umieszczone bezpośrednio przed nimi, nie będą się zacinali.
 • Niemowlęta i małe dzieci nie będą pozostawiane same po podzieleniu lub połączeniu parcel na ekranie edycji miasta. Zostanie wezwany ktoś do opieki.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował pozostanie Sima na niewłaściwej parceli po przeprowadzce.
 • Opis 10 poziomu umiejętności gry na gitarze nie wspomina o zakupie nowych piosenek w księgarni.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował pozostawanie na parceli pojazdu pracownika opieki społecznej.
 • W ustawieniach kontroli rodzicielskiej Windows są dostępne oceny koreańskiej Rady Gier.
 • The Sims 3 obecnie obsługuje ponad 2000 zapisów gier.
 • Muzyka własna nie będzie przydzielana losowo jako ulubiona.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował, że opcja „Przyjmij” była niedostępna na ekranie tworzenia Sima po cofnięciu akcji, gdy przyjęto Sima na ekranie „Baw się genami”.
 • Dzieci nie będą próbowały jednocześnie przewracać klocków.
 • Poprawiono animację dziecka odkładającego tort urodzinowy.
 • Ryby nie będą pojawiały się na suchym lądzie na parcelach, które zostały zmienione na parcele mieszkalne.
 • Wyburzenie parceli z generatorami obiektów kolekcjonerskich nie spowoduje zniszczenia tych generatorów.
 • Rodzina składająca się tylko z jednego małego dziecka nie może być zapisana w bibliotece.
 • Umieszczanie małych obiektów przed komodą nie będzie blokowało dostępu do niej.
 • Usunięto problem uniemożliwiający Simom oglądanie obiektów ozdobnych umieszczonych na kominku.
 • Simowie mogą rozwijać związki za pomocą interakcji „Nauczaj”.
 • Usunięto drobny błąd, który występował podczas wczytywania gry, gdy używana była komoda.
 • Poprawiono wygląd wody w jednej z umywalek.
 • Nastrójnik „Lubi pracę” jest obecnie prawidłowo usuwany po zmianie lub usunięciu cechy „Pracoholik”.
 • Zakup „Gogli SimLife” spełnia pragnienie „Kupić grę wideo”.
 • Anulowanie instalacji kolejki pobranych obiektów obecnie działa prawidłowo.
 • „Pomocnik kolekcjonera” jest prawidłowo wyświetlany po wybraniu go w trybie kupowania.
 • Usunięto kilka przypadków nieprawidłowego przypisania typów obiektów w programie startu.
 • Gracz nie może usuwać nagrobków używanych przez ducha.
 • Usunięto rzadki problem z wyborem trasy, który mógł występować przy próbie przejścia do zabudowanego obiektu na nieaktywnym piętrze.
 • Na zepsutych lub spalonych telewizorach nie będzie odtwarzany obraz.
 • W niektórych okolicznościach Simowie będą mądrzej wybierali drogę wejścia na parcelę.
 • Opis okazji „Amatorskie Zawody Olimpijskie” podaje czas imprezy.
 • Simowie nie mogą „starać się o dziecko” z Mrocznym Kosiarzem.
 • Usunięto rzadki błąd, który powodował, że Sim mógł zacząć malowanie, gdy nie było widoczne płótno.
 • Usunięto rzadki błąd, powodujący pozostawanie radiowozu przed posterunkiem policji.
 • Interakcja „Sabotaż” jest teraz związana z większą liczbą warunków.
 • Akty własności będą grupowane w wyposażeniu i może być na nich używana interakcja „Zbierz wszystko”.
 • Podczas pobierania miasta Riverview będzie pokazywany prawidłowy rozmiar pliku.
 • Poprawiono animację dzieci próbujących gotować.
 • Usunięto błąd pojawiający się podczas usuwania menedżera nastrójnika z wyposażenia Sima, który używał menedżera nastrójnika.
 • Pragnienie „Ulepszyć obiekt” prawidłowo ignoruje bramy.
 • Różni gotowi do pobrania Simowie z Giełdy Wymiany są obecnie uporządkowani według prawidłowej kategorii wiekowej.
 • Budynki będą zachowywały prawidłowe oświetlenie podczas oddalania i przybliżania widoku w nocy.
 • Usunięto niewielki wyciek pamięci wywoływany przez interakcję „Nawoź”.
 • Dodano obsługę NVIDIA Ion.
 • Pokrycie dachami jest widoczne na niskiej klasy kartach grafiki Intel.
 • Usunięto zduplikowaną fryzurę z kapeluszem dla starszych pań.
 • Tempo gry nie wpływa na odtwarzanie ścieżek dźwiękowych.
 • Pojazdy postaci niezależnych nie będą usuwane z wyposażenia.
 • Dodano obsługę karty grafiki NVIDIA GeForce GTS 250.
 • Tylko Mac: Zawartość modyfikowana, zdjęcia ekranu lub filmy dodane do Documents/User/Electronic Arts/The Sims 3/... gdy gra działa, będą pojawiały się w programie startu.
 • Tylko Mac: Wersja na komputery Mac gry The Sims 3 obecnie obsługuje funkcję graficzną Shader Model 3.0. (Z wyłączeniem kart NVIDIA GeForce 7300GT oraz 7600GT)
 • Tylko Mac: Na ekranie tworzenia Sima włączono funkcję cieni wysokiej jakości.
 • Tylko Mac: Dodano komunikat pojawiający się podczas próby usunięcia pobranego świata (Riverview), ostrzegający przed utratą powiązanych plików zapisu.
 • Tylko Mac: Włączono obsługę głębi tekstur (cienie) na wszystkich obsługiwanych kartach grafiki.
 • Tylko Mac: Usunięto błąd powodujący nieprawidłowe wyświetlanie interfejsu użytkownika w związku z odbiciami w grze.

Przypisy