Fandom

Simspedia

The Sims 3/kody

< The Sims 3

4646stron na
Simspedii
Dodaj nową stronę
Dyskusja3 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

The Sims 3

Jak wywołać konsolę? Podczas gry wciśnij kombinację klawiszy [CTRL] + [SHIFT] + [C] (dla systemów Windows) lub [CMD] + [SHIFT] + [C] (dla systemów Mac), aby wywołać konsolę a teraz możesz wpisać jeden z poniższych kodów. Strzałka w górę powtarza kod wpisany przed chwilą. Niektóre kody wymagają kodu:
TestingCheatsEnabled True. A żeby wyłączyć trzeba wpisać ponownie TestingCheatsEnabled True lub TestingCheatsEnabled false

Simoleony

kaching - 1000 simoleonów.

motherlode - 50K simoleonów.

familyfunds [Nazwisko aktualnej rodziny] [Suma Simoleon-ów] - tyle Simoleon-ów ile chcesz.

TestingCheatsEnabled true - Kod na wszystko bez wyjątku.

Kariera

setcareer [RODZAJ KARIERY/POZIOM] - Daje możliwość samodzielnego wyboru kariery dla zaznaczonego Sima.

forceevent - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić specjalne wydarzenie.

forceopportunity - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić nowe możliwości rozwoju kariery.

forceallevents - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić wszystkie możliwości rozwoju kariery.

Simowie

makefriendsforme - zaznaczony Sim poznaje kilka losowo wybranych Simów.

makemeknoweveryone - zaznaczony Sim zna wszystkich innych Simów w mieście.

 • makehappy - rodzina gracza staje się szczęśliwa; kod usuwa także negatywne modyfikatory nastroju.
 • makemotives[static/dynamic] - statyczne/dynamiczne potrzeby dla rodziny gracza.
 • forceservicesim[NAZWA SIMA] - pokazuje określoną usługę dla Sima.
 • forcevisitor - wywołuje gości.
 • hideheadlineeffects[on/off] - ukrywa/pokazuje chmurki i kryształ nad głowami Simów.
 • resetlifetimehappiness - zresetowanie wszystkich Simów w rodzinie gracza.
 • unlockoutfits[on/off] - odblokowuje stroje zawodowe w menu Create a Sim kod musi zostać wpisany wtedy, gdy chcecie stworzyć rodzinę.
 • editincas - przenosi zaznaczonego Sima do edytora CAS.
 • modifytraits - modyfikacja/usunięcie cech
 • setage[LICZBA] - zmienia wiek zaznaczonego Sima.
 • addtohousehold - dodaje zaznaczonego Sima do rodziny.
 • ageuptonpc - zamienia niemowlaka z rodziny gracza w postać niegrywalną.

Budowanie

 • freerealestate - Darmowe kupowanie domów
 • disablesnappingtoslotsonalt[on/off] - Nowe obiekty umieszczane w świecie gry nie muszą przylegać do siatki budowy; Podczas budowy przytrzymaj klawisz [ALT].
 • snapobjectstogrid[true/false] - Włącza/Wyłącza przyleganie budowanych obiektów do siatki.
 • snapobjectstoangle[true/false] - Zmienia o 45 stopni kąt budowy nowych obiektów.
 • constrainfloorelevation[true/false] - Kod pozwala na dowolne manipulowanie terenem (wszelkie umieszczone na nim obiekty zostaną przesunięte wraz z nim).

moveobjects[on/off] - Po aktywacji tego kodu możesz zmienić położenie każdego elementu gry w trybie Kupna/Budowy (Można przesuwać także Simów i zwierzęta).

delete object - Usunięcie dowolnego obiektu w grze.

buydebug[on/off] - Włącza/wyłącza dodatkowe obiekty do budowy, z których korzystali twórcy gry np. rozsiewaczy kamieni, metali, nasion, ryb, małych zwierząt, miski bezdenne dla zwierząt albo studnie do nurkowania i wiele więcej. Uwaga dla posiadaczy pirackiej wersji: Nie działa w wersji 1.0.631.0002! Żeby działał trzeba zainstalować dodatek.

Inne

 • slowmotionviz[LICZBA OD 1 DO 8] - Spowolnienie rozgrywki (0 - Normalna szybkość; 8 - Maksymalne spowolnienie).
 • speed[LICZBA OD 0 DO 4] - Zmiana szybkości rozgrywki (0 - Normalna szybkość; 4 - Maksymalne przyśpieszenie).
 • fadeobjects[on/off] - Włącza/wyłącza zanikanie obiektów przy zbliżeniu kamery.
 • jokeplease - Wyświetla losowy żart w oknie konsoli (po polsku).
 • help - Wyświetla listę wszystkich komend dostępnych w danej chwili.
 • enablellamas[on/off] - Odblokowuje trójkątne znaki ostrzegawcze przy niektórych wiadomościach zwane "Llamas".
 • displaylotpackagefilename[on/off] - Włącza/wyłącza podpowiedzi.
 • maptags[on/off] - Włącza/wyłącza oznaczenia na mapie (można równie dobrze wejść na mapę danego miasta, i wyłączyć je).
 • fps[on/off] - Wyświetla liczbę klatek na sekundę (FPS) w prawym górnym rogu ekranu.
 • recordvideo - Nagrywa wideo z rozgrywki.
 • moviemakercheatsenabled [true/false] - Włącza/wyłącza kody dla twórcy filmu. (Allows the use of movie maker cheats)
 • playsounds[on/off] - Włącza/wyłącza dźwięki w grze.
 • fullscreen[on/off] - Przełączenie gry pomiędzy trybem pełnego ekranu, a grą w okienku.
 • hideheadlineeffects [on/off] - ukrywa "dymki"
 • DiscoTags [on/off] - sprawia, że znaki na mapie migoczą w różnych kolorach
 • quit - Natychmiastowe wyjście z gry. Uwaga: Gra nie jest zapisywana!

Debug mode


Po wprowadzeniu kodu TestingCheatsEnabled True można uruchomić Debug Mode (buydebug), co pozwala na dostęp do wielu przydatnych opcji.

W czasie trybu kupowania wpisz buydebug on/off umożliwi Ci to kupowanie różnych ciekawych rzeczy np. Wieża Eiffla, rozsiewacz mgły, stos brudnych ubrań, rozsiewacze ryb, owadów i motyli, elementy grobowca, łamacz desek, itd.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na skrzynkę pocztową (Letterbox), a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Wszystkie Simy z rodziny gracza są szczęśliwe
 • Sim poznaje nowych przyjaciół
 • Przełączanie pomiędzy Dynamicznymi i Statycznymi potrzebami
 • Sim poznaje wszystkich
 • Zmuszenie do odwiedzin
 • Wybór kariery, wszyscy szczęśliwi

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na Sima, a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Dodaje Sima do rodziny gracza (Jeżeli do niej nie należy)
 • Zmiana cech charakteru
 • Zmiana wieku, po odpowiedniej aktualizacji pojawia się opcja Edytuj sima w CAS.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na miejsce pracy, a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Nowe możliwości rozwoju kariery
 • Specjalne wydarzenia kariery
 • Wszystkie możliwości rozwoju kariery

W panelu nastroju Sima istnieje możliwość kasowania negatywnych czynników wpływających na jego humor. Można także dowolnie manipulować potrzebami klikając na pasku Higieny, Szczęścia, Energi itp.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij na dowolne miejsce by teleportować tam zaznaczonego Sima.

Kod testingcheatsenabled true wystarczy wpisać na początku gry i jest przez cały czas do wyłączenia gry..

Uwaga! Z nawiasów kwadratowych wybieramy jedną z dostępnych możliwości lub wpisujemy określoną informację. Nawiasy kwadratowe pomijamy przy wpisywaniu kodów w oknie konsoli. Zostały one użyte jedynie jako element oddzielający informację wyboru od właściwego ciągu znaków. Klawisz [WINDOWS] znajduje się przeważnie obok [CTRL] i [ALT]. Nie jest on konieczny w Windows Vista i wyżej[1] - można go ominąć.

Nie wszystkie kody działają poprawnie. Kody mogą nie działać w przypadku braku oryginalnej wersji. To zjawisko jest jednak dosyć rzadkie.

Przypisy

 1. Testowane na Windows 10

Rozpocznij dyskusję Dyskusje o artykule The Sims 3/kody

Więcej w Fandom

Losowa wiki