Fandom

Simspedia

The Sims 3/kody

< The Sims 3

4706stron na
Simspedii
Dodaj nową stronę
Dyskusja5 Udostępnij
The Sims 3

Jak wywołać konsolę? Podczas gry wciśnij kombinację klawiszy [CTRL] + [SHIFT] + [C] (dla systemów Windows) lub [CMD] + [SHIFT] + [C] (dla systemów Mac), aby wywołać konsolę a teraz możesz wpisać jeden z poniższych kodów. Strzałka w górę powtarza kod wpisany przed chwilą. Niektóre kody wymagają kodu:
TestingCheatsEnabled True. A żeby wyłączyć trzeba wpisać ponownie TestingCheatsEnabled True lub TestingCheatsEnabled false

Simoleony

kaching - 1000 simoleonów.

motherlode - 50K simoleonów.

familyfunds [Nazwisko aktualnej rodziny] [Suma Simoleon-ów] - tyle Simoleon-ów ile chcesz.

TestingCheatsEnabled true - Kod na wszystko bez wyjątku.

Kariera

setcareer [RODZAJ KARIERY/POZIOM] - Daje możliwość samodzielnego wyboru kariery dla zaznaczonego Sima.

forceevent - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić specjalne wydarzenie.

forceopportunity - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić nowe możliwości rozwoju kariery.

forceallevents - Kliknij na budynek w którym pracuje Sim by wymusić wszystkie możliwości rozwoju kariery.

Simowie

makefriendsforme - zaznaczony Sim poznaje kilka losowo wybranych Simów.

makemeknoweveryone - zaznaczony Sim zna wszystkich innych Simów w mieście.

 • makehappy - rodzina gracza staje się szczęśliwa; kod usuwa także negatywne modyfikatory nastroju.
 • makemotives[static/dynamic] - statyczne/dynamiczne potrzeby dla rodziny gracza.
 • forceservicesim[NAZWA SIMA] - pokazuje określoną usługę dla Sima.
 • forcevisitor - wywołuje gości.
 • hideheadlineeffects[on/off] - ukrywa/pokazuje chmurki i kryształ nad głowami Simów.
 • resetlifetimehappiness - zresetowanie wszystkich Simów w rodzinie gracza.
 • unlockoutfits[on/off] - odblokowuje stroje zawodowe w menu Create a Sim kod musi zostać wpisany wtedy, gdy chcecie stworzyć rodzinę.
 • editincas - przenosi zaznaczonego Sima do edytora CAS.
 • modifytraits - modyfikacja/usunięcie cech
 • setage[LICZBA] - zmienia wiek zaznaczonego Sima.
 • addtohousehold - dodaje zaznaczonego Sima do rodziny.
 • ageuptonpc - zamienia niemowlaka z rodziny gracza w postać niegrywalną.

Budowanie

 • freerealestate - Darmowe kupowanie domów
 • disablesnappingtoslotsonalt[on/off] - Nowe obiekty umieszczane w świecie gry nie muszą przylegać do siatki budowy; Podczas budowy przytrzymaj klawisz [ALT].
 • snapobjectstogrid[true/false] - Włącza/Wyłącza przyleganie budowanych obiektów do siatki.
 • snapobjectstoangle[true/false] - Zmienia o 45 stopni kąt budowy nowych obiektów.
 • constrainfloorelevation[true/false] - Kod pozwala na dowolne manipulowanie terenem (wszelkie umieszczone na nim obiekty zostaną przesunięte wraz z nim).

moveobjects[on/off] - Po aktywacji tego kodu możesz zmienić położenie każdego elementu gry w trybie Kupna/Budowy (Można przesuwać także Simów i zwierzęta).

delete object - Usunięcie dowolnego obiektu w grze.

buydebug[on/off] - Włącza/wyłącza dodatkowe obiekty do budowy, z których korzystali twórcy gry np. rozsiewaczy kamieni, metali, nasion, ryb, małych zwierząt, miski bezdenne dla zwierząt albo studnie do nurkowania i wiele więcej. Uwaga dla posiadaczy pirackiej wersji: Nie działa w wersji 1.0.631.0002! Żeby działał trzeba zainstalować dodatek.

Inne

 • slowmotionviz[LICZBA OD 1 DO 8] - Spowolnienie rozgrywki (0 - Normalna szybkość; 8 - Maksymalne spowolnienie).
 • speed[LICZBA OD 0 DO 4] - Zmiana szybkości rozgrywki (0 - Normalna szybkość; 4 - Maksymalne przyśpieszenie).
 • fadeobjects[on/off] - Włącza/wyłącza zanikanie obiektów przy zbliżeniu kamery.
 • jokeplease - Wyświetla losowy żart w oknie konsoli (po polsku).
 • help - Wyświetla listę wszystkich komend dostępnych w danej chwili.
 • enablellamas[on/off] - Odblokowuje trójkątne znaki ostrzegawcze przy niektórych wiadomościach zwane "Llamas".
 • displaylotpackagefilename[on/off] - Włącza/wyłącza podpowiedzi.
 • maptags[on/off] - Włącza/wyłącza oznaczenia na mapie (można równie dobrze wejść na mapę danego miasta, i wyłączyć je).
 • fps[on/off] - Wyświetla liczbę klatek na sekundę (FPS) w prawym górnym rogu ekranu.
 • recordvideo - Nagrywa wideo z rozgrywki.
 • moviemakercheatsenabled [true/false] - Włącza/wyłącza kody dla twórcy filmu. (Allows the use of movie maker cheats)
 • playsounds[on/off] - Włącza/wyłącza dźwięki w grze.
 • fullscreen[on/off] - Przełączenie gry pomiędzy trybem pełnego ekranu, a grą w okienku.
 • hideheadlineeffects [on/off] - ukrywa "dymki"
 • DiscoTags [on/off] - sprawia, że znaki na mapie migoczą w różnych kolorach
 • quit - Natychmiastowe wyjście z gry. Uwaga: Gra nie jest zapisywana!

Debug mode


Po wprowadzeniu kodu TestingCheatsEnabled True można uruchomić Debug Mode (buydebug), co pozwala na dostęp do wielu przydatnych opcji.

W czasie trybu kupowania wpisz buydebug on/off umożliwi Ci to kupowanie różnych ciekawych rzeczy np. Wieża Eiffla, rozsiewacz mgły, stos brudnych ubrań, rozsiewacze ryb, owadów i motyli, elementy grobowca, łamacz desek, itd.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na skrzynkę pocztową (Letterbox), a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Wszystkie Simy z rodziny gracza są szczęśliwe
 • Sim poznaje nowych przyjaciół
 • Przełączanie pomiędzy Dynamicznymi i Statycznymi potrzebami
 • Sim poznaje wszystkich
 • Zmuszenie do odwiedzin
 • Wybór kariery, wszyscy szczęśliwi

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na Sima, a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Dodaje Sima do rodziny gracza (Jeżeli do niej nie należy)
 • Zmiana cech charakteru
 • Zmiana wieku, po odpowiedniej aktualizacji pojawia się opcja Edytuj sima w CAS.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij kursorem myszki na miejsce pracy, a zyskasz dostęp do następujących opcji:

 • Nowe możliwości rozwoju kariery
 • Specjalne wydarzenia kariery
 • Wszystkie możliwości rozwoju kariery

W panelu nastroju Sima istnieje możliwość kasowania negatywnych czynników wpływających na jego humor. Można także dowolnie manipulować potrzebami klikając na pasku Higieny, Szczęścia, Energi itp.

Przytrzymaj klawisz [SHIFT] i kliknij na dowolne miejsce by teleportować tam zaznaczonego Sima.

Kod testingcheatsenabled true wystarczy wpisać na początku gry i jest przez cały czas do wyłączenia gry..

Uwaga! Z nawiasów kwadratowych wybieramy jedną z dostępnych możliwości lub wpisujemy określoną informację. Nawiasy kwadratowe pomijamy przy wpisywaniu kodów w oknie konsoli. Zostały one użyte jedynie jako element oddzielający informację wyboru od właściwego ciągu znaków. Klawisz [WINDOWS] znajduje się przeważnie obok [CTRL] i [ALT]. Nie jest on konieczny w Windows Vista i wyżej[1] - można go ominąć.

Nie wszystkie kody działają poprawnie. Kody mogą nie działać w przypadku braku oryginalnej wersji. To zjawisko jest jednak dosyć rzadkie.

Przypisy

 1. Testowane na Windows 10

Rozpocznij dyskusję Dyskusje o artykule The Sims 3/kody

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej w Fandom

Losowa wiki