FANDOM


TS3A Icon

Tim Burre – miastowy Sim zamieszkujący Twinbrook. Może stać się grywalny poprzez małżeństwo lub prośbę o wprowadzenie się. Na początku gry nikogo nie zna i nie ma żadnych umiejętności.