FANDOM


Whiskerton – otoczenie pojawiające się w The Sims 2: Zwierzaki na na PlayStation 2, PSP, Xbox, GameCube i Wii.

Whiskerton to domyślna nazwa dzielnicy i może zostać zmieniona na inną.