FANDOM


TS3WA Icon

Yves BernardSim zamieszkujący Champs Les Sims. Mieszka tam ze swoim współlokatorem, Julesem. Posiada 9 punktów umiejętności w wyrabianiu nektaru i 6 w gotowaniu.